งานพิธีวางศิลาฤกษ์

FOUNDATION STONE LAYING CEREMONY

กด Like ที่นี่

และติดตามผลงานได้ที่ https://www.facebook.com/cheerorganizergroup

กด Like ที่นี่

และติดตามผลงานได้ที่ https://www.facebook.com/cheerorganizergroup