งานพิธีต่าง ๆ (Ceremony) โทร 02-1029403,095-4969245

รับจัดงานเปิด พิธีวางศิลาฤกษ์ พิธีตั้งเสาเอก พิธีลงเสาเข็ม
พิธีบวงสรวงเปิดหน้าดินเพื่อก่อสร้าง groundbreaking
พิธีตั้งศาล ถอนศาล
ตั้งศาลพระพรหม์ ตั้งศาลพระภูมิตั้งศาลเจ้าที่ พิธีพราหมณ์
รับจัดพิธีสงฆ์ พิธีทำบุญเลี้ยงพระ พิธีเปิด กดปุ่มเปิดป้ายผ้าแพร ผ้าแพรคลุมป้าย