งานพิธีต่าง ๆ (Ceremony) โทร 02-7310745

รับจัดงาน พิธีวางศิลาฤกษ์ พิธีตั้งเสาเอก พิธีลงเสาเข็ม
พิธีบวงสรวงเปิดหน้าดินเพื่อก่อสร้าง groundbreaking
พิธีตั้งศาล
ตั้งศาลพระพรหม์ ตั้งศาลพระภูมิตั้งศาลเจ้าที่ พิธีพราหมณ์
รับจัดพิธีสงฆ์ พิธีทำบุญเลี้ยงพระ พิธีเปิด กดปุ่มเปิดป้ายผ้าแพร ผ้าแพรคลุมป้าย

งานพิธีเ้ปิด หอศิืลปกรุงเทพมหานคร
งานพุทธาภิเษก พระเบญจภาคี วังไกลกังวล ที่วัดพระแก้วฯ
งานพิธีเ้ปิด บัตร Blue Wave ธนาคารกรุงเทพสำนักงานใหญ่
Grand Opening สถานีจ่ายน้ำมันเพียว รวม 6 สาขา
งานพิธีเ้ปิด I-PLACE นิคมอุตสาหกรรม ลาดกระบัง
งานพิธีครบรอบ 40 ปี NEC/TOKIN นวนคร
งานวางศิลาฤกษ์ KETHIN
พิธีวางศิลาฤกษ์ และ มัคลาภิเษก