กด Like ที่นี่


และติดตามผลงานได้ที่ https://www.facebook.com/cheerorganizergroup
ตัวอย่าง EVENT ORGANIZER ต่าง ๆ
งาน Road Show One2Call
งานจัดกิจกรรมรณรงค์
งานแสดงสินค้าของ ROZA
งานครบรอบ 50 ปี การไฟฟ้านครหลวง
งานรณรงค์ อนุรักษ์ช้างไทย

กด Like ที่นี่


และติดตามผลงานได้ที่ https://www.facebook.com/cheerorganizergroup