งานพิธีตั้งศาลพระภูมิชับมงคล

ศูนย์การค้าเพียวเพลส ไลฟ์สไตล์ มอลล์ สุขาภิบาล 3 รามคำแหง