งานพิธีวางศิลาฤกษ์

ศูนย์การค้า เพียวเพลส สาขาราชพฤกษ์