งานพิธีเปิดโรงงาน

งานคาราวาน มหัศจรรย์สีเขียว เที่ยวแม่ฮ่องสอน
จาก สถานีบริการน้ำมันเีีพียว รังสิตคลอง2 สู่ แม่ฮ่องสอน