งานพิธีเปิดโรงงาน

พิธีตั้งเสาเอก

บริษัท ไทย นิคเคน ฟู้ดส์ จำกัด
Thai Nikken Foods

อมตะซิตี้ จังหวัดระยอง