งานพิธีเปิดโรงงาน

พิธีเปิด แถลงข่าว DATA DOT

ณ โรงแรมเซนทารา แกรนด์ ประตูน้ำ