งานพิธีเปิดป้าย
(ขนาดป้ายยาว 14 ม.)

อาคารรูปแแบบใหม่ โรงพยาบาลกรุงเทพ - พระประแดง