งานพิธีทำบุญตั้งศาล อัญเชิญพระภูมิชัยมงคล

ห้างสรรพสินค้า เพียวเพลส สาขาสัมมากร ราชพฤกษ์
หน้าหมู่บ้านสัมมากร สาขาถนนราชพฤกษ์