งานพิธีทำบุญ เปิดโรงงานใหม่ บวงสรวงศาลพระภูมิชัยมงคล

บริษัท เอ็นอีซี โทคิน อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอุตสาหกรรมเวลโกล์ว ถนนบางนาตราด กม. 36

(ขอขอบคุณบริษัทฯ ที่ใช้งานเราอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ นิคมนวนคร)