งานพิธีเปิด ศูนย์กระจายสินค้าใหม่

TAS LOGISTICS CO.,LTD.

ณ.พื้นที่ศูนย์กระจายสินค้า ศรีราชา - แหลมฉบัง

วันที่ 6 มีนาคม 2557