เต็นท์ขนาดใหญ 18 x 45 เมตร

ระบบแอร์ ไฟ และอุปกรณ์

งาน Southern Expro 2010 จ. สุราษฎร์ธานี