งานพิธีเปิืดไลน์ผลิต SC Grand Opening

NEC TOKIN Electronics (Thailand) Co.,Ltd.

นิคมอุตสาหกรรมนวนคร