งานพิธีวางศิลาฤกษ์

"โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 3"

ณ.นิคมอมตะนคร จ.ชลบุรี